k.ú.: 683868 - Linhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578339 - Linhartice NUTS5 CZ0533578339
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 4624244
zahrada 362 185867
ovoc. sad 6 27788
travní p. 479 1203449
lesní poz 42 1610145
vodní pl. tok přirozený 45 101055
vodní pl. tok umělý 2 1266
vodní pl. zamokřená pl. 5 775
zast. pl. společný dvůr 11 1114
zast. pl. zbořeniště 12 3069
zast. pl. 325 125556
ostat.pl. dráha 2 32397
ostat.pl. jiná plocha 161 176414
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 34
ostat.pl. manipulační pl. 50 120943
ostat.pl. neplodná půda 33 45140
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 4952
ostat.pl. ostat.komunikace 213 254521
ostat.pl. silnice 33 155863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11565
ostat.pl. zeleň 32 62226
Celkem KN 2124 8748383
Par. DKM 714 7770238
Par. KMD 1410 978145
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 108
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 316
byt.z. byt 37
byt.z. garáž 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 39
LV 437
spoluvlastník 643

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2014
DKM-KPÚ 25.12.2012 1:1000 04.01.2013 *)
DKM 1:1000 01.07.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 24.06.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 19:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.