k.ú.: 683876 - Linhartovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597635 - Město Albrechtice NUTS5 CZ0801597635
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 399
orná půda 78 2425411
zahrada 125 96485
travní p. 40 73768
lesní poz 17 2228979
vodní pl. nádrž umělá 1 1874
vodní pl. tok přirozený 10 26490
vodní pl. tok umělý 2 1813
vodní pl. zamokřená pl. 2 2933
zast. pl. zbořeniště 1 375
zast. pl. 109 39458
ostat.pl. dráha 1 37629
ostat.pl. jiná plocha 65 141725
ostat.pl. manipulační pl. 3 13911
ostat.pl. neplodná půda 34 36524
ostat.pl. ostat.komunikace 44 57805
ostat.pl. pohřeb. 1 2492
ostat.pl. silnice 8 59997
ostat.pl. zeleň 3 72102
Celkem KN 545 5320170
Par. DKM 545 5320170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 108
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 127
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.1997
ZMVM 1:2000 01.04.1988 01.05.1997
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 19:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.