k.ú.: 683884 - Opavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597635 - Město Albrechtice NUTS5 CZ0801597635
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1500
orná půda 94 1736751
zahrada 88 64527
travní p. 77 735996
lesní poz les(ne hospodář) 1 2026
lesní poz 7 985899
vodní pl. nádrž umělá 1 2223
vodní pl. tok přirozený 10 45632
zast. pl. společný dvůr 1 462
zast. pl. zbořeniště 1 96
zast. pl. 69 28759
ostat.pl. dráha 2 26863
ostat.pl. jiná plocha 58 206060
ostat.pl. manipulační pl. 3 10972
ostat.pl. neplodná půda 21 14328
ostat.pl. ostat.komunikace 29 41479
ostat.pl. silnice 2 55008
ostat.pl. zeleň 1 2506
Celkem KN 467 3961087
Par. DKM 467 3961087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 69
byt.z. byt 5
obč.z. byt 4
obč.z. dílna 1
Celkem JED 10
LV 93
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.05.1997 Zpřesnění původních bodů PPBP určených metodou AAT novým zaměřením metodou GNSS - OBP 10.12.2009.
ZMVM 1:2000 01.04.1988 01.05.1997
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 19:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.