k.ú.: 683949 - Lípa nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576476 - Lípa nad Orlicí NUTS5 CZ0524576476
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52082 - Týniště nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 821 2491192
zahrada 254 155221
travní p. 453 1520014
lesní poz les s budovou 2 71
lesní poz 206 5636398
vodní pl. nádrž přírodní 2 223
vodní pl. nádrž umělá 4 22584
vodní pl. rybník 5 7609
vodní pl. tok přirozený 87 96620
vodní pl. tok umělý 42 17694
vodní pl. zamokřená pl. 5 3300
zast. pl. společný dvůr 10 1338
zast. pl. zbořeniště 1 94
zast. pl. 320 124368
ostat.pl. dráha 5 38875
ostat.pl. jiná plocha 51 50487
ostat.pl. manipulační pl. 30 77164
ostat.pl. neplodná půda 39 20904
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 236
ostat.pl. ostat.komunikace 177 174176
ostat.pl. silnice 19 112055
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 20195
ostat.pl. zeleň 4 826
Celkem KN 2540 10571644
Par. KMD 2540 10571644
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 140
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 313
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 433
spoluvlastník 1011

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 23:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.