k.ú.: 683973 - Lipence - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 861 3897974
zahrada 1510 946235
ovoc. sad 46 127707
travní p. 258 452651
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 87 200196
vodní pl. nádrž umělá 12 104921
vodní pl. rybník 17 145266
vodní pl. tok přirozený 67 152325
vodní pl. tok umělý 3 708
vodní pl. zamokřená pl. 11 44460
zast. pl. společný dvůr 15 2642
zast. pl. zbořeniště 5 494
zast. pl. 1834 287841
ostat.pl. jiná plocha 564 358626
ostat.pl. manipulační pl. 84 92686
ostat.pl. neplodná půda 171 136447
ostat.pl. ostat.komunikace 496 294208
ostat.pl. silnice 11 39590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 891764
ostat.pl. zeleň 70 70623
Celkem KN 6150 8247393
Par. DKM 6150 8247393
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 327
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 494
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 715
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 107
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 1816
byt.z. byt 2
obč.z. byt 50
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 40
Celkem JED 96
LV 2099
spoluvlastník 3072

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2013
ZMVM 1:1000 01.01.1989 21.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 21.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.05.2022 07:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.