k.ú.: 683981 - Lipenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566403 - Lipno NUTS5 CZ0424566403
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 849 6387117
chmelnice 30 103284
zahrada 108 76281
ovoc. sad 2 8672
travní p. 94 172650
lesní poz 65 233684
vodní pl. nádrž umělá 3 10785
vodní pl. tok přirozený 60 48781
zast. pl. společný dvůr 4 1029
zast. pl. zbořeniště 8 3534
zast. pl. 154 86981
ostat.pl. jiná plocha 81 55676
ostat.pl. manipulační pl. 23 26799
ostat.pl. mez, stráň 35 13520
ostat.pl. neplodná půda 78 78942
ostat.pl. ostat.komunikace 110 106816
ostat.pl. pohřeb. 1 1973
ostat.pl. silnice 46 119930
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14733
ostat.pl. zeleň 16 2821
Celkem KN 1771 7554008
Par. KMD 1771 7554008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 60
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 37
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 151
LV 228
spoluvlastník 363

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK GS 1:2880 1843 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 08:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.