k.ú.: 684104 - Lipinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 540005 - Lipinka NUTS5 CZ0712540005
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7112 - Uničov
Pověřený obecní úřad 71121 - Uničov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 882733
zahrada 180 142374
ovoc. sad 6 132622
travní p. 83 396658
lesní poz 72 767620
vodní pl. nádrž přírodní 1 3445
vodní pl. rybník 1 1627
vodní pl. tok přirozený 1 216
zast. pl. zbořeniště 8 1949
zast. pl. 134 41351
ostat.pl. jiná plocha 45 23907
ostat.pl. manipulační pl. 11 13286
ostat.pl. neplodná půda 49 24571
ostat.pl. ostat.komunikace 55 36909
ostat.pl. silnice 2 18181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10901
ostat.pl. zeleň 1 493
Celkem KN 823 2498843
Par. KMD 823 2498843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 90
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 131
LV 162
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2016
KM-D 1:2000 29.10.2002 25.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.10.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.