k.ú.: 684121 - Lipňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505366 - Tršice NUTS5 CZ0712505366
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 2515495
chmelnice 4 100431
zahrada 54 52643
travní p. 7 4285
lesní poz 2 5983
vodní pl. nádrž umělá 1 221
vodní pl. tok přirozený 8 10094
zast. pl. zbořeniště 2 618
zast. pl. 54 41802
ostat.pl. jiná plocha 25 25823
ostat.pl. ostat.komunikace 21 18872
ostat.pl. silnice 7 41133
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2109
ostat.pl. zeleň 7 3584
Celkem KN 358 2823093
Par. DKM 358 2823093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 54
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 112
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2002
S-SK ŠD 1:2500 1929 29.11.2002
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1929


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.