k.ú.: 684139 - Lipnice u Spáleného Poříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 3145721
zahrada 188 146589
ovoc. sad 1 5138
travní p. 157 1290284
lesní poz 65 1800519
vodní pl. nádrž umělá 8 8814
vodní pl. rybník 1 2802
vodní pl. tok přirozený 51 17652
vodní pl. tok umělý 41 28092
vodní pl. zamokřená pl. 3 1348
zast. pl. zbořeniště 1 154
zast. pl. 258 107175
ostat.pl. dráha 9 27286
ostat.pl. jiná plocha 60 44357
ostat.pl. manipulační pl. 18 32109
ostat.pl. neplodná půda 72 195343
ostat.pl. ostat.komunikace 91 151474
ostat.pl. pohřeb. 1 2512
ostat.pl. silnice 11 53782
Celkem KN 1183 7061151
Par. DKM 1183 7061151
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 149
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 7
Celkem BUD 255
LV 290
spoluvlastník 364

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.05.2020
DKM 1:1000 18.08.2017
ZMVM 1:2000 30.12.1988 11.05.2020
Ost. 1:2000 01.01.1982 11.05.2020
THM-G 1:2000 01.01.1982 18.08.2017
FÚO 1:2000 01.01.1982 11.05.2020
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 20.05.2022 22:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.