k.ú.: 684210 - Kochánov u Lipničky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 1361610
zahrada 52 67544
travní p. 88 206229
lesní poz 54 1171270
vodní pl. nádrž umělá 6 12524
vodní pl. rybník 1 5235
vodní pl. tok přirozený 9 34739
vodní pl. tok umělý 4 3438
zast. pl. 69 29386
ostat.pl. jiná plocha 25 13623
ostat.pl. manipulační pl. 3 3029
ostat.pl. neplodná půda 33 10614
ostat.pl. ostat.komunikace 49 40894
ostat.pl. silnice 8 21188
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2561
ostat.pl. zeleň 1 6572
Celkem KN 484 2990456
Par. KMD 484 2990456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 66
LV 95
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2009
S-SK GS 1:2880 1838 28.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 17:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.