k.ú.: 684228 - Lipnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569569 - Světlá nad Sázavou NUTS5 CZ0631569569
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 967425
zahrada 73 44616
travní p. foto. elektrárna 1 85702
travní p. mez, stráň 1 3844
travní p. 167 526965
lesní poz 116 606258
vodní pl. nádrž umělá 4 2630
vodní pl. tok přirozený 4 36932
vodní pl. tok umělý 18 6388
zast. pl. 71 24264
ostat.pl. jiná plocha 11 6893
ostat.pl. manipulační pl. 1 29
ostat.pl. neplodná půda 21 30466
ostat.pl. ostat.komunikace 46 45525
ostat.pl. silnice 3 12637
ostat.pl. zeleň 1 402
Celkem KN 693 2400976
Par. KMD 693 2400976
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 46
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 69
LV 127
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2009
S-SK GS 1:2880 1838 04.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 27.05.2022 15:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.