k.ú.: 684252 - Lipník u Hrotovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591041 - Lipník NUTS5 CZ0634591041
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 673 3501057
zahrada 132 66188
travní p. 215 301147
lesní poz 170 459378
vodní pl. rybník 24 325777
vodní pl. tok umělý 142 18122
vodní pl. zamokřená pl. 14 3153
zast. pl. zbořeniště 2 376
zast. pl. 261 88275
ostat.pl. jiná plocha 186 111618
ostat.pl. manipulační pl. 44 59107
ostat.pl. neplodná půda 104 48494
ostat.pl. ostat.komunikace 76 50045
ostat.pl. pohřeb. 1 2312
ostat.pl. silnice 79 91982
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 13382
Celkem KN 2127 5140413
Par. KMD 2127 5140413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 259
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 24
LV 308
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 25.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 23.05.2022 09:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.