k.ú.: 684287 - Drahomyšl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566403 - Lipno NUTS5 CZ0424566403
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 3281997
chmelnice 3 98941
zahrada 62 38494
travní p. 6 8065
vodní pl. nádrž umělá 2 6230
vodní pl. tok přirozený 6 1714
zast. pl. společný dvůr 4 633
zast. pl. zbořeniště 10 2438
zast. pl. 67 50077
ostat.pl. jiná plocha 37 35752
ostat.pl. manipulační pl. 8 11101
ostat.pl. neplodná půda 47 48102
ostat.pl. ostat.komunikace 48 42624
ostat.pl. silnice 6 43110
ostat.pl. zamokřená pl. 1 6170
ostat.pl. zeleň 5 164
Celkem KN 709 3675612
Par. KMD 709 3675612
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 66
LV 84
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 13.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 16:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.