k.ú.: 684333 - Lipoltice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575313 - Lipoltice NUTS5 CZ0532575313
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 441 2040055
zahrada 219 142199
ovoc. sad 10 34585
travní p. 135 225658
lesní poz 40 959958
vodní pl. rybník 8 117149
vodní pl. tok přirozený 2 225
vodní pl. tok umělý 92 24766
zast. pl. zbořeniště 1 577
zast. pl. 227 93527
ostat.pl. jiná plocha 46 52400
ostat.pl. manipulační pl. 107 106316
ostat.pl. neplodná půda 49 29591
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1039
ostat.pl. ostat.komunikace 114 90692
ostat.pl. pohřeb. 1 3123
ostat.pl. silnice 16 42802
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10268
ostat.pl. zeleň 4 3876
Celkem KN 1516 3978806
Par. DKM 1516 3978806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 219
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 291
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 11:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.