k.ú.: 684368 - Lipov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586323 - Lipov NUTS5 CZ0645586323
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62182 - Velká nad Veličkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2782 9083057
vinice 643 1636233
zahrada 711 351180
ovoc. sad 168 440963
travní p. 543 1299721
lesní poz 155 183344
vodní pl. nádrž umělá 7 23766
vodní pl. tok přirozený 30 67567
vodní pl. tok umělý 5 3346
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 97
zast. pl. společný dvůr 6 2407
zast. pl. zbořeniště 19 2393
zast. pl. 802 243397
ostat.pl. dráha 6 154730
ostat.pl. jiná plocha 316 354059
ostat.pl. manipulační pl. 253 73687
ostat.pl. neplodná půda 87 67476
ostat.pl. ostat.komunikace 354 583264
ostat.pl. pohřeb. 2 5817
ostat.pl. silnice 16 104001
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 27745
ostat.pl. zeleň 77 447270
Celkem KN 6992 15155520
Par. DKM 4109 13719227
Par. KMD 2883 1436293
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 276
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 232
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. garáž 3
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 84
rozestav. 1
Celkem BUD 718
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 1701
spoluvlastník 2831

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.03.2014 1:1000 26.03.2014 *)
KMD 1:1000 29.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 26.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 19.05.2022 07:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.