k.ú.: 684376 - Dolní Lažany u Lipové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 1577891
zahrada 12 11761
travní p. 47 1000646
lesní poz 12 430842
vodní pl. nádrž umělá 2 2619
vodní pl. rybník 1 8344
vodní pl. tok umělý 4 20280
zast. pl. zbořeniště 1 277
zast. pl. 21 12902
ostat.pl. dráha 1 34965
ostat.pl. jiná plocha 12 98425
ostat.pl. manipulační pl. 4 5727
ostat.pl. neplodná půda 16 18318
ostat.pl. ostat.komunikace 15 31870
ostat.pl. silnice 2 25699
ostat.pl. zeleň 2 926
Celkem KN 171 3281492
Par. DKM 171 3281492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 21
LV 40
spoluvlastník 61

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:00

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.