k.ú.: 684384 - Dolní Lipina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 24 1233420
zahrada 5 4597
travní p. 41 183012
lesní poz 10 367257
vodní pl. nádrž umělá 2 925
vodní pl. tok umělý 6 9703
vodní pl. zamokřená pl. 2 4455
zast. pl. 21 7513
ostat.pl. jiná plocha 25 31784
ostat.pl. manipulační pl. 6 3743
ostat.pl. neplodná půda 18 10756
ostat.pl. ostat.komunikace 11 31350
ostat.pl. silnice 2 20098
Celkem KN 173 1908613
Par. DKM 173 1908613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 21
LV 42
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 11.09.2013
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.