k.ú.: 684392 - Doubrava u Lipové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 2094396
zahrada 28 31233
travní p. 40 378446
lesní poz 30 459075
vodní pl. nádrž umělá 1 2553
vodní pl. tok umělý 7 14008
vodní pl. zamokřená pl. 2 7813
zast. pl. 39 14980
ostat.pl. dráha 2 61241
ostat.pl. jiná plocha 24 30318
ostat.pl. manipulační pl. 1 1116
ostat.pl. neplodná půda 5 4365
ostat.pl. ostat.komunikace 23 52504
ostat.pl. silnice 2 20615
ostat.pl. zeleň 3 3933
Celkem KN 253 3176596
Par. DKM 253 3176596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 38
LV 59
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.