k.ú.: 684406 - Horní Lažany u Lipové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 1465680
zahrada 45 47883
travní p. mez, stráň 1 77
travní p. 24 218356
lesní poz 20 1920391
vodní pl. nádrž umělá 2 2705
vodní pl. rybník 1 518
vodní pl. tok umělý 1 1500
vodní pl. zamokřená pl. 2 22970
zast. pl. zbořeniště 1 1216
zast. pl. 43 12008
ostat.pl. dráha 2 45339
ostat.pl. jiná plocha 25 58665
ostat.pl. neplodná půda 8 17631
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1768
ostat.pl. ostat.komunikace 13 34384
ostat.pl. silnice 4 31606
Celkem KN 202 3882697
Par. DKM 202 3882697
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 43
LV 56
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:25

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.