k.ú.: 684422 - Kozly u Lipové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 887202
zahrada 2 1144
travní p. 19 532221
lesní poz 45 1095074
vodní pl. nádrž umělá 9 34196
vodní pl. tok umělý 4 10274
zast. pl. společný dvůr 2 114
zast. pl. zbořeniště 2 2901
zast. pl. 15 9754
ostat.pl. jiná plocha 5 2851
ostat.pl. manipulační pl. 3 3444
ostat.pl. neplodná půda 44 109568
ostat.pl. ostat.komunikace 29 54665
ostat.pl. silnice 1 20048
Celkem KN 191 2763456
Par. DKM 191 2763456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
Celkem BUD 14
LV 39
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.11.2008 1:1000 26.11.2008 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1846 26.11.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 15:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.