k.ú.: 684457 - Mýtina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 1901253
zahrada 4 6124
travní p. 12 417144
lesní poz 77 2989113
vodní pl. nádrž umělá 2 7506
vodní pl. tok přirozený 1 144
vodní pl. tok umělý 7 4501
vodní pl. zamokřená pl. 9 48593
zast. pl. zbořeniště 4 1554
zast. pl. 22 7617
ostat.pl. jiná plocha 33 86475
ostat.pl. manipulační pl. 17 43481
ostat.pl. neplodná půda 18 28426
ostat.pl. ostat.komunikace 46 88306
ostat.pl. silnice 10 32516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2103
Celkem KN 287 5664856
Par. KMD 287 5664856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 22
LV 37
spoluvlastník 44

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2019
S-SK GS 1:2880 1846 30.04.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 07:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.