k.ú.: 684520 - Liščí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562661 - Lipová NUTS5 CZ0421562661
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42122 - Šluknov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 2551
travní p. 56 1026795
lesní poz 30 1012128
vodní pl. nádrž přírodní 2 1739
vodní pl. nádrž umělá 5 9775
vodní pl. tok přirozený 1 287
vodní pl. tok umělý 5 4929
vodní pl. zamokřená pl. 2 4834
zast. pl. společný dvůr 2 1684
zast. pl. zbořeniště 10 4467
zast. pl. 15 3855
ostat.pl. jiná plocha 4 10212
ostat.pl. neplodná půda 28 28891
ostat.pl. ostat.komunikace 23 30376
ostat.pl. pohřeb. 1 1403
ostat.pl. silnice 1 8484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 338
Celkem KN 190 2152748
Par. KMD 190 2152748
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 15
LV 20
spoluvlastník 36

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.04.2010
S-SK GS 1:2880 1843 07.04.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 08:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.