k.ú.: 684589 - Lipová u Slavičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 586871 - Lipová NUTS5 CZ0724586871
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72042 - Slavičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 455 1095896
zahrada 148 126678
ovoc. sad 10 58674
travní p. 928 2181292
lesní poz 625 7370086
vodní pl. nádrž přírodní 3 2026
vodní pl. nádrž umělá 4 4347
vodní pl. tok přirozený 22 39763
vodní pl. zamokřená pl. 5 1433
zast. pl. společný dvůr 1 917
zast. pl. zbořeniště 7 2316
zast. pl. 238 89827
ostat.pl. dráha 1 25
ostat.pl. jiná plocha 68 19268
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 579
ostat.pl. manipulační pl. 87 196817
ostat.pl. neplodná půda 153 94002
ostat.pl. ostat.komunikace 217 148816
ostat.pl. silnice 71 42255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1571
ostat.pl. zeleň 21 2403
Celkem KN 3067 11478991
Par. KMD 3067 11478991
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 48
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 222
LV 262
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 27.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 23.05.2022 06:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.