k.ú.: 684619 - Seč u Lipové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589691 - Lipová NUTS5 CZ0713589691
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 521763
zahrada 114 67891
ovoc. sad 4 15246
travní p. 657 754674
lesní poz 113 1675046
vodní pl. tok přirozený 5 16990
zast. pl. zbořeniště 3 643
zast. pl. 302 33213
ostat.pl. jiná plocha 85 32776
ostat.pl. manipulační pl. 15 10015
ostat.pl. neplodná půda 53 26534
ostat.pl. ostat.komunikace 78 54773
ostat.pl. silnice 4 7237
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6950
ostat.pl. zeleň 3 4559
Celkem KN 1608 3228310
Par. KMD 1608 3228310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 206
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 300
LV 376
spoluvlastník 468

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.