k.ú.: 684627 - Křtomil - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552780 - Křtomil NUTS5 CZ0714552780
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1783 3070331
zahrada 214 149878
ovoc. sad 28 48355
travní p. 285 105870
lesní poz 510 353892
vodní pl. nádrž umělá 110 19535
vodní pl. tok přirozený 302 35461
vodní pl. zamokřená pl. 6 620
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 1 128
zast. pl. 174 73220
ostat.pl. jiná plocha 60 16367
ostat.pl. manipulační pl. 25 17052
ostat.pl. neplodná půda 3 1951
ostat.pl. ostat.komunikace 779 112749
ostat.pl. silnice 43 24914
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4867
Celkem KN 4327 4035313
Par. DKM 4327 4035313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 146
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 172
LV 348
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2010
ZMVM 1:2000 01.09.1992 23.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.09.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.05.2022 23:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.