k.ú.: 684651 - Horní Lipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 540030 - Lipová-lázně NUTS5 CZ0711540030
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 153959
zahrada 276 139604
travní p. 385 1864706
lesní poz ostat.komunikace 7 5769
lesní poz sport.a rekr.pl. 3 13297
lesní poz 483 25615234
vodní pl. nádrž umělá 1 1777
vodní pl. tok přirozený 31 67389
vodní pl. zamokřená pl. 4 1305
zast. pl. společný dvůr 10 2114
zast. pl. zbořeniště 50 10607
zast. pl. 292 70901
ostat.pl. dobývací prost. 48 263521
ostat.pl. dráha 11 149420
ostat.pl. jiná plocha 241 160865
ostat.pl. manipulační pl. 24 17564
ostat.pl. neplodná půda 34 15371
ostat.pl. ostat.komunikace 152 134200
ostat.pl. silnice 19 56848
ostat.pl. skládka 2 811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 38903
ostat.pl. zeleň 11 11180
Celkem KN 2174 28795345
Par. DKM 459 2480403
Par. KMD 1715 26314942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 144
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 63
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 285
byt.z. byt 35
byt.z. garáž 2
byt.z. j.nebyt 12
obč.z. byt 23
Celkem JED 72
LV 426
spoluvlastník 603

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 18.05.2022 18:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.