k.ú.: 684678 - Licoměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547875 - Lipovec NUTS5 CZ0531547875
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 236 1233824
zahrada 83 77378
ovoc. sad 7 31163
travní p. mez, stráň 10 22618
travní p. 79 222147
lesní poz 44 1502416
vodní pl. nádrž umělá 3 27244
vodní pl. tok přirozený 9 5671
zast. pl. 90 39273
ostat.pl. jiná plocha 13 5999
ostat.pl. manipulační pl. 15 31696
ostat.pl. neplodná půda 22 20576
ostat.pl. ostat.komunikace 26 44290
ostat.pl. pohřeb. 1 809
ostat.pl. silnice 2 8183
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 432
ostat.pl. zeleň 1 485
Celkem KN 642 3274204
Par. DKM 642 3274204
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 35
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 83
LV 139
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1988 23.12.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 17:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.