k.ú.: 684686 - Lipovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547875 - Lipovec NUTS5 CZ0531547875
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 1770084
zahrada 79 63745
ovoc. sad 12 41830
travní p. mez, stráň 3 8162
travní p. 30 87940
lesní poz 1 17595
vodní pl. nádrž přírodní 1 295
vodní pl. nádrž umělá 4 4428
vodní pl. rybník 1 154
vodní pl. tok přirozený 43 10220
zast. pl. 81 37081
ostat.pl. jiná plocha 12 3003
ostat.pl. manipulační pl. 1 414
ostat.pl. neplodná půda 4 1877
ostat.pl. ostat.komunikace 34 27361
ostat.pl. silnice 2 29008
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5412
ostat.pl. zeleň 4 763
Celkem KN 659 2109372
Par. DKM 659 2109372
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 77
LV 153
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1989 25.11.1999
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 03:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.