k.ú.: 684694 - Lipovec u Blanska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581950 - Lipovec NUTS5 CZ0641581950
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 963 5438050
zahrada 427 183287
ovoc. sad 1 2719
travní p. 220 465604
lesní poz les s budovou 1 10
lesní poz 96 4712239
vodní pl. nádrž umělá 1 545
vodní pl. rybník 1 612
vodní pl. tok přirozený 7 7854
zast. pl. společný dvůr 1 44
zast. pl. zbořeniště 9 1184
zast. pl. 546 150429
ostat.pl. jiná plocha 280 119556
ostat.pl. manipulační pl. 86 102268
ostat.pl. neplodná půda 119 58312
ostat.pl. ostat.komunikace 226 193156
ostat.pl. pohřeb. 2 8805
ostat.pl. silnice 69 109617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4931
ostat.pl. zeleň 9 2969
Celkem KN 3069 11562191
Par. KMD 3069 11562191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 246
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. rod.dům 109
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 15
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 3
Celkem BUD 538
byt.z. byt 46
Celkem JED 46
LV 754
spoluvlastník 1176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.06.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.05.2022 22:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.