k.ú.: 684767 - Liptál - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544396 - Liptál NUTS5 CZ0723544396
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 782185
zahrada 477 349734
ovoc. sad 12 46867
travní p. mez, stráň 316 587876
travní p. 1563 5399783
lesní poz les s budovou 2 52
lesní poz 937 15447697
vodní pl. nádrž umělá 3 4399
vodní pl. tok přirozený 76 71229
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 27
vodní pl. zamokřená pl. 2 5736
zast. pl. zbořeniště 35 4947
zast. pl. 884 215762
ostat.pl. dráha 1 3103
ostat.pl. jiná plocha 342 163488
ostat.pl. manipulační pl. 43 35506
ostat.pl. mez, stráň 4 6824
ostat.pl. neplodná půda 413 363676
ostat.pl. ostat.komunikace 520 465952
ostat.pl. pohřeb. 4 5442
ostat.pl. silnice 92 131525
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19511
ostat.pl. zeleň 14 10445
Celkem KN 6012 24121766
Par. KMD 6012 24121766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 501
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 9
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 38
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 109
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 106
bez čp/če zem.used 5
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 853
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 3
Celkem JED 22
LV 1043
spoluvlastník 1575

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 14.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 09:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.