k.ú.: 684945 - Dolejší Hůrky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 291567
chmelnice 145 245823
zahrada 45 32817
ovoc. sad 6 35565
travní p. 13 23656
lesní poz 6 85055
vodní pl. tok přirozený 9 11360
vodní pl. zamokřená pl. 12 111265
zast. pl. společný dvůr 5 588
zast. pl. 39 10851
ostat.pl. dráha 1 37452
ostat.pl. jiná plocha 18 31300
ostat.pl. manipulační pl. 1 144
ostat.pl. neplodná půda 64 45980
ostat.pl. ostat.komunikace 31 18622
ostat.pl. silnice 1 5177
ostat.pl. zamokřená pl. 3 15642
ostat.pl. zeleň 2 58
Celkem KN 484 1002922
Par. KMD 484 1002922
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 39
LV 70
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2012
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 16:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.