k.ú.: 684953 - Levonice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1468944
chmelnice 13 170085
zahrada 13 9062
travní p. 15 34401
lesní poz 15 438921
vodní pl. tok přirozený 12 120983
zast. pl. společný dvůr 8 794
zast. pl. zbořeniště 3 1782
zast. pl. 77 27428
ostat.pl. jiná plocha 20 9646
ostat.pl. manipulační pl. 2 2339
ostat.pl. neplodná půda 70 219394
ostat.pl. ostat.komunikace 31 91618
ostat.pl. silnice 6 33486
Celkem KN 390 2628883
Par. DKM 226 2561681
Par. KMD 164 67202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 27
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 77
LV 111
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2015 část k.ú. - intravilán a chatová oblast
DKM-KPÚ 1:1000 30.06.2014 část k.ú. - extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 09.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 09:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.