k.ú.: 684961 - Lišany u Žatce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566411 - Lišany NUTS5 CZ0424566411
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 857 4311132
chmelnice 60 189076
zahrada 45 23921
ovoc. sad 4 20480
travní p. mez, stráň 1 216
travní p. 80 85782
lesní poz les(ne hospodář) 6 1335
lesní poz 32 218163
vodní pl. nádrž umělá 4 11351
vodní pl. tok přirozený 38 177898
zast. pl. společný dvůr 10 2449
zast. pl. zbořeniště 7 3359
zast. pl. 119 82350
ostat.pl. dráha 6 50011
ostat.pl. jiná plocha 79 76950
ostat.pl. manipulační pl. 45 83610
ostat.pl. neplodná půda 130 112396
ostat.pl. ostat.komunikace 178 90471
ostat.pl. silnice 17 48776
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 113275
ostat.pl. zeleň 20 17378
Celkem KN 1752 5720379
Par. DKM 1 69952
Par. KMD 1751 5650427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 39
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 118
LV 123
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 06.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 17:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.