k.ú.: 684996 - Líšina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540617 - Líšina NUTS5 CZ0324540617
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3212 - Stod
Pověřený obecní úřad 32123 - Stod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1767 4073491
zahrada 54 34034
ovoc. sad 2 4227
travní p. 777 532280
lesní poz 1088 2847065
vodní pl. nádrž přírodní 4 2065
vodní pl. tok přirozený 298 56271
zast. pl. zbořeniště 3 5573
zast. pl. 123 71736
ostat.pl. jiná plocha 103 19844
ostat.pl. manipulační pl. 24 29161
ostat.pl. neplodná půda 333 160769
ostat.pl. ostat.komunikace 533 141704
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 13535
ostat.pl. zeleň 2 171
Celkem KN 5112 7991926
Par. DKM 5112 7991926
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 74
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 119
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 157
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.2014
ZMVM 1:2000 20.12.1989 15.05.2014
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.