k.ú.: 685020 - Líšná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596060 - Líšná NUTS5 CZ0635596060
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1845878
zahrada 63 22419
travní p. 369 1191131
lesní poz 98 2321460
vodní pl. rybník 3 13541
vodní pl. tok přirozený 16 21463
vodní pl. tok umělý 3 1133
vodní pl. zamokřená pl. 3 428
zast. pl. zbořeniště 12 929
zast. pl. 111 28479
ostat.pl. jiná plocha 85 56216
ostat.pl. manipulační pl. 8 14665
ostat.pl. neplodná půda 81 94395
ostat.pl. ostat.komunikace 131 90910
ostat.pl. silnice 13 30534
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2320
Celkem KN 1245 5735901
Par. KMD 1245 5735901
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 47
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 102
LV 206
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.04.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2022 02:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.