k.ú.: 685071 - Lišnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:476706950

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567248 - Lišnice NUTS5 CZ0425567248
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4209 - Most
Pověřený obecní úřad 42091 - Most

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 6776437
zahrada 63 54396
travní p. 3 26811
lesní poz 8 88448
vodní pl. nádrž umělá 9 148164
vodní pl. tok přirozený 4 30229
vodní pl. tok umělý 1 5444
vodní pl. zamokřená pl. 26 256660
zast. pl. zbořeniště 1 32
zast. pl. 156 106742
ostat.pl. dráha 9 78350
ostat.pl. jiná plocha 98 339460
ostat.pl. manipulační pl. 32 86332
ostat.pl. neplodná půda 84 300861
ostat.pl. ostat.komunikace 49 150731
ostat.pl. silnice 10 66170
ostat.pl. zeleň 9 19433
Celkem KN 654 8534700
Par. DKM 654 8534700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 86
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 153
LV 149
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2002
THM-V 1:2000 31.12.1970 27.06.2002
S-SK GS 1:2880 1873 30.12.1970 Nemilkov 31.12.1895 do 30.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 09.12.2019 23:02

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.