k.ú.: 685097 - Líšnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580589 - Líšnice NUTS5 CZ0534580589
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 5521607
zahrada 425 461790
travní p. 755 2503043
lesní poz 310 2189026
vodní pl. nádrž umělá 1 980
vodní pl. tok přirozený 13 113219
vodní pl. tok umělý 17 21072
zast. pl. společný dvůr 10 2310
zast. pl. zbořeniště 15 3134
zast. pl. 481 135095
ostat.pl. jiná plocha 251 126249
ostat.pl. manipulační pl. 18 22000
ostat.pl. neplodná půda 27 33440
ostat.pl. ostat.komunikace 119 221821
ostat.pl. pohřeb. 2 1906
ostat.pl. silnice 8 134415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4028
ostat.pl. zeleň 1 170
Celkem KN 2832 11495305
Par. DKM 2832 11495305
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 182
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 454
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 570
spoluvlastník 883

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.08.2000
DKM-KPÚ 19.04.2000 1:1000 19.04.2000 *)
S-SK GS 1:2880 1840 14.08.2000
S-SK GS 1:2880 1840 19.04.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.