k.ú.: 685127 - Vyšehorky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540161 - Líšnice NUTS5 CZ0715540161
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 1464066
zahrada 83 60158
ovoc. sad 1 977
travní p. 85 242617
lesní poz les(ne hospodář) 1 539
lesní poz 197 593814
vodní pl. nádrž umělá 6 9646
vodní pl. tok přirozený 3 2708
zast. pl. zbořeniště 6 1435
zast. pl. 77 24182
ostat.pl. jiná plocha 33 17421
ostat.pl. manipulační pl. 20 10923
ostat.pl. neplodná půda 32 13209
ostat.pl. ostat.komunikace 56 38656
ostat.pl. pohřeb. 1 3778
ostat.pl. silnice 8 56323
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5213
Celkem KN 786 2545665
Par. KMD 786 2545665
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 40
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 77
LV 105
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.08.2017
KM-D 1:2000 15.11.2000 10.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1886 15.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.05.2022 23:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.