k.ú.: 685160 - Levín u Lišova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544779 - Lišov NUTS5 CZ0311544779
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1315881
zahrada 39 48843
travní p. 105 522827
lesní poz 125 1095155
vodní pl. nádrž umělá 5 16584
vodní pl. rybník 3 55145
vodní pl. tok přirozený 3 1502
vodní pl. tok umělý 30 14079
vodní pl. zamokřená pl. 21 63344
zast. pl. 38 27023
ostat.pl. jiná plocha 13 32425
ostat.pl. manipulační pl. 1 4254
ostat.pl. neplodná půda 32 37087
ostat.pl. ostat.komunikace 34 45798
ostat.pl. silnice 2 30400
ostat.pl. zeleň 2 199
Celkem KN 563 3310546
Par. DKM 563 3310546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 38
LV 89
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.1997
ZMVM 1:2000 01.01.1992 24.06.1997
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1992


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 14:33

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.