k.ú.: 685194 - Luhov u Líšťan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559172 - Líšťany NUTS5 CZ0325559172
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 427 3829439
zahrada 42 20704
travní p. 174 310467
lesní poz les s budovou 110 4922
lesní poz 204 2268094
vodní pl. nádrž umělá 7 8032
vodní pl. tok přirozený 36 330131
vodní pl. tok umělý 6 1121
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 15
vodní pl. zamokřená pl. 13 5329
zast. pl. zbořeniště 1 214
zast. pl. 85 40712
ostat.pl. jiná plocha 61 53345
ostat.pl. manipulační pl. 8 19006
ostat.pl. neplodná půda 163 84059
ostat.pl. ostat.komunikace 121 82312
ostat.pl. silnice 12 35512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 12746
ostat.pl. zeleň 3 17431
Celkem KN 1491 7123591
Par. DKM 1491 7123591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 28
č.e. rod.rekr 134
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 188
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 8
Celkem JED 20
LV 224
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1985 24.06.2009 lokalita Pňovany I
S-SK GS 1839 31.12.1984 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 04:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.