k.ú.: 685208 - Náklov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559172 - Líšťany NUTS5 CZ0325559172
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1564188
zahrada 27 25784
travní p. 84 237238
lesní poz 16 105257
vodní pl. nádrž umělá 5 2350
vodní pl. rybník 3 3215
vodní pl. tok umělý 7 2804
zast. pl. zbořeniště 1 345
zast. pl. 29 22729
ostat.pl. jiná plocha 20 10987
ostat.pl. manipulační pl. 2 12096
ostat.pl. neplodná půda 35 18374
ostat.pl. ostat.komunikace 37 21376
ostat.pl. silnice 11 22308
Celkem KN 403 2049051
Par. DKM 403 2049051
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 23
LV 34
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.08.2008
ZMVM 1:2000 01.01.1985 13.08.2008 lokalita Pňovany II
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.05.2022 06:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.