k.ú.: 685216 - Třebobuz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559172 - Líšťany NUTS5 CZ0325559172
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 2043051
zahrada 22 17311
travní p. 123 282854
lesní poz 40 572983
vodní pl. nádrž umělá 6 4693
vodní pl. tok umělý 14 4114
zast. pl. zbořeniště 2 549
zast. pl. 25 12781
ostat.pl. jiná plocha 48 29037
ostat.pl. manipulační pl. 1 4607
ostat.pl. mez, stráň 6 2567
ostat.pl. neplodná půda 13 13031
ostat.pl. ostat.komunikace 59 19795
ostat.pl. silnice 4 27369
Celkem KN 562 3034742
Par. DKM 562 3034742
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 25
LV 64
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.09.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1985 17.09.2007 lokalita Pňovany I
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 14:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.