k.ú.: 685275 - Litenčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588695 - Litenčice NUTS5 CZ0721588695
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 4759468
vinice 1 12000
zahrada 268 214049
ovoc. sad 12 163280
travní p. 142 535737
lesní poz 46 760871
vodní pl. nádrž přírodní 1 9969
vodní pl. nádrž umělá 2 2826
vodní pl. tok přirozený 14 58261
zast. pl. zbořeniště 3 120
zast. pl. 236 103373
ostat.pl. foto. elektrárna 2 16512
ostat.pl. jiná plocha 114 99550
ostat.pl. manipulační pl. 22 74375
ostat.pl. neplodná půda 1 438
ostat.pl. ostat.komunikace 120 208611
ostat.pl. pohřeb. 2 3709
ostat.pl. silnice 52 111769
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6197
ostat.pl. zeleň 60 190014
Celkem KN 1560 7331129
Par. DKM 1558 7319135
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 135
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 231
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 365
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.10.2018
DKM 1:1000 06.09.2018
S-SK ŠS 1:2880 1827 23.10.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 16.05.2022 07:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.