k.ú.: 685291 - Litice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561410 - Blíževedly NUTS5 CZ0511561410
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 755522
chmelnice 2 108
zahrada 68 54092
travní p. 136 1476640
lesní poz 48 1632104
vodní pl. nádrž přírodní 1 43
vodní pl. tok přirozený 12 19797
vodní pl. zamokřená pl. 6 25410
zast. pl. zbořeniště 4 731
zast. pl. 69 37441
ostat.pl. jiná plocha 17 42793
ostat.pl. manipulační pl. 14 9052
ostat.pl. neplodná půda 57 88213
ostat.pl. ostat.komunikace 47 66332
ostat.pl. silnice 7 30347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3268
Celkem KN 536 4241893
Par. DKM 536 4241893
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 69
LV 90
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.05.2008
THM-G 1:2000 11.02.2004 30.05.2008 Od -ověř TO. THM Doksy část na zbývající části bez DKM-KPÚ.
DKM-KPÚ 05.01.2004 1:1000 11.02.2004 *) Od až Do -ověř TO. KPÚ Litice.
FÚO 1:2000 11.02.2004 30.05.2008 Od -ověř TO. Na části FÚO2 Doksy A část (námitky 1977)na zbylé části bez DKM-KPÚ.
FÚO 1:2000 31.12.1977 11.02.2004 Od 1977 dle KP. Na části FUO2 Doksy A část (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 11.02.2004 Od 1967 dle KP. Na části fotogramm. S-42 (transf. do S-JTSK 1975).
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od -dle KP. Na části mimo Fotogramm. S-42.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 23:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.