k.ú.: 685305 - Litice nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581208 - Záchlumí NUTS5 CZ0534581208
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 39864
zahrada 102 63921
travní p. 224 207665
lesní poz les s budovou 1 7593
lesní poz les(ne hospodář) 8 15089
lesní poz 79 1797395
vodní pl. tok přirozený 7 119975
zast. pl. společný dvůr 5 23483
zast. pl. zbořeniště 5 275
zast. pl. 209 41975
ostat.pl. dráha 8 95781
ostat.pl. jiná plocha 137 294580
ostat.pl. manipulační pl. 10 4256
ostat.pl. neplodná půda 50 38043
ostat.pl. ostat.komunikace 74 39298
ostat.pl. pohřeb. 1 511
ostat.pl. silnice 3 15558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 7194
Celkem KN 968 2812456
Par. KMD 968 2812456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 31
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 82
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 196
byt.z. byt 13
obč.z. byt 4
Celkem JED 17
LV 200
spoluvlastník 292

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.