k.ú.: 685348 - Litkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549231 - Žirovnice NUTS5 CZ0633549231
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1126658
zahrada 31 21154
travní p. 197 530594
lesní poz 117 868675
vodní pl. nádrž umělá 3 4234
vodní pl. rybník 17 41527
vodní pl. tok umělý 54 12988
vodní pl. zamokřená pl. 1 768
zast. pl. společný dvůr 4 933
zast. pl. 54 31616
ostat.pl. jiná plocha 25 22648
ostat.pl. manipulační pl. 26 36214
ostat.pl. neplodná půda 5 1921
ostat.pl. ostat.komunikace 90 59016
ostat.pl. silnice 3 20004
ostat.pl. skládka 2 1688
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 662
ostat.pl. zeleň 4 5301
Celkem KN 744 2786601
Par. KMD 744 2786601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 53
LV 72
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.02.2014
S-SK GS 1:2880 1829 18.02.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.