k.ú.: 685356 - Litobratřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594369 - Litobratřice NUTS5 CZ0647594369
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1601 16673809
zahrada 234 108225
ovoc. sad 1 3409
travní p. 131 212584
lesní poz les(ne hospodář) 55 277975
lesní poz ostat.komunikace 5 1284
lesní poz 181 1123700
vodní pl. nádrž umělá 2 16169
vodní pl. rybník 3 145644
vodní pl. tok přirozený 70 43620
vodní pl. zamokřená pl. 28 41273
zast. pl. společný dvůr 8 2809
zast. pl. zbořeniště 27 9008
zast. pl. 350 133770
ostat.pl. jiná plocha 233 147111
ostat.pl. manipulační pl. 124 90863
ostat.pl. neplodná půda 17 16887
ostat.pl. ostat.komunikace 598 665070
ostat.pl. pohřeb. 1 4272
ostat.pl. silnice 14 120913
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 17830
ostat.pl. zeleň 18 21791
Celkem KN 3702 19878016
Par. DKM 2495 18693441
Par. KMD 1206 1183596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 74
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 3
Celkem BUD 337
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 417
spoluvlastník 660

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2014 část k.ú. (mimo území s DKM podle JPÚ)
DKM-KPÚ 21.12.2010 1:1000 21.12.2010 *) část k.ú. na podkladě výsledků JPÚ-upřesnění přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1824 21.11.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 18:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.