k.ú.: 685372 - Litohoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 550507 - Litohoř NUTS5 CZ0634550507
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 808 6215862
zahrada 185 171921
ovoc. sad 4 20776
travní p. 211 341903
lesní poz 63 207321
vodní pl. nádrž umělá 4 6918
vodní pl. rybník 3 1341
vodní pl. tok umělý 164 59153
vodní pl. zamokřená pl. 1 700
zast. pl. zbořeniště 2 737
zast. pl. 348 150696
ostat.pl. jiná plocha 99 126325
ostat.pl. manipulační pl. 16 5723
ostat.pl. neplodná půda 3 911
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 30
ostat.pl. ostat.komunikace 215 114891
ostat.pl. pohřeb. 1 1323
ostat.pl. silnice 10 64391
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11945
ostat.pl. zeleň 4 1750
Celkem KN 2146 7504617
Par. DKM 11 45932
Par. KMD 2135 7458685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 57
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 344
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 327
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2016
KM-D 1:2000 15.12.2000 22.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 22:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.