k.ú.: 685381 - Litochovice u Volyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551341 - Litochovice NUTS5 CZ0316551341
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 2029025
zahrada 63 43274
travní p. 407 1164309
lesní poz 116 382900
vodní pl. nádrž umělá 3 5150
vodní pl. rybník 2 6915
vodní pl. tok umělý 64 13727
vodní pl. zamokřená pl. 8 8448
zast. pl. společný dvůr 1 333
zast. pl. 66 36932
ostat.pl. jiná plocha 66 27568
ostat.pl. manipulační pl. 34 40515
ostat.pl. neplodná půda 52 17982
ostat.pl. ostat.komunikace 101 64550
ostat.pl. silnice 4 54245
Celkem KN 1407 3895873
Par. KMD 1407 3895873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. rod.dům 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 64
LV 120
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.10.2014
S-SK GS 1:2880 1837 16.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 02:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.