k.ú.: 685411 - Litochovice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565458 - Prackovice nad Labem NUTS5 CZ0423565458
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 188 1265739
zahrada 136 69342
ovoc. sad 144 405724
travní p. 275 367761
lesní poz 254 987874
vodní pl. tok přirozený 2 169310
zast. pl. společný dvůr 3 31
zast. pl. zbořeniště 4 703
zast. pl. 106 30142
ostat.pl. dráha 5 212240
ostat.pl. dálnice 2 84
ostat.pl. jiná plocha 99 272368
ostat.pl. manipulační pl. 12 20092
ostat.pl. neplodná půda 36 37638
ostat.pl. ostat.komunikace 139 88069
ostat.pl. pohřeb. 3 1667
ostat.pl. silnice 6 46831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 6433
ostat.pl. zeleň 3 571
Celkem KN 1429 3982619
Par. KMD 1429 3982619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 73
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 106
obč.z. byt 3
obč.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 149
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.01.2013
S-SK GS 1:2880 1843 03.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 08:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.